واقعه
خدایا یاریمان کن 
قالب وبلاگ
طراح قالب
http://sisadosizdah.ir/Files/Images/imam_zaman_mahdi_www.Sisadosizdah.ir.jpg

[ چهارشنبه ۱۷ دی۱۳۹۳ ] [ 8:22 ] [ پ.س ]

همسفر زندگیم وجود نازنین تو بهانه زیستن من است

تو زیباترین حضور عاشقانه در زندگی من هستی

عاشقانه و بی نهایت دوستت دارم

بیش از آنچه تصور کنی...

تقدیم به مهدی عزیزم

[ شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۲ ] [ 17:8 ] [ پ.س ]

در جاده ی زندگی؛ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ،ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ....
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮسیم ﮐﻪ ﺩستمان ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ،ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ...
" ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎﺭیم ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﮔﺮﻡ ﺧـــــــﺪﺍ … "
ﺍﺯ ﺧـــــــﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍهیم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ خودش میخواهد، ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ؛
ﻧﻪ ﺁﻥ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﺧﻮﺩمان ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭیم …
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ،
ﺧـــــــﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭیم، ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ می چیند !
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺯ ﺩستمان ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ...

[ چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ ] [ 8:38 ] [ پ.س ]
اگـر کـســی را یـافتـی
کـه در لبـخنـدت ، غمت را دیـد ،
در ســکـوتـت ، حرفهایـت را شـنـیـد
و در خشـمت محبـت را فهمیـد ،
بـدان او بـهتـریـن دارایـی زنـدگـی تـوســتـ.

(دکـتـر شـریـعتـیـ)
 
---------------------------------------------------------
و او کسی نیست در زندگیم جز پدر و مادر و خواهرم
[ چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ ] [ 8:37 ] [ پ.س ]

بدون شک وقتی به سن 30 سالگی نزدیک میشوید، تجربه های تلخ متعددی در زندگی داشته اید: از شکست عشقی گرفته تا اخراج شدن از کار و ... اما هیچ کدام از آن ها شما را از پای در نیاورده است. به خاطر داشته باشید همه آنها تجربه هایی بوده اند تا دفعات بعدی بهتر و درست تر تصمیم بگیرید. پس ذهنتان را با اشتباه هایی که گذشته و تمام شده اند، مشغول نکنید و فقط به عنوان یک تجربه به آن نگاه کنید. همان حرف همیشگی را با خود تکرار کنید: هر شکست، پلی است برای پیروزی. و واقعا هم همین طور است.

وقتی پس از هر شکست، چشمانتان بیشتر به واقعیت های زندگی باز میشود، چرا دچار ناامیدی میشوید؟ اتفاقا درس بگیرید و تعداد شکست های خود را هر روز کم و کمتر کنید.

[ سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ ] [ 7:20 ] [ پ.س ]

عاشقم.....
اهل همین کوچه ی بن بست کناری ،
که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی ،

تو کجا ؟
کوچه کجا ؟
پنجره ی باز کجا ؟

من کجا ؟
عشق کجا؟
طاقتِ آغاز کجا ؟

تو به لبخند و نگاهی ،
منِ دلداده به آهی ،
بنشستیم
تو در قلب و
منِ خسته به چاهی......

گُنه از کیست ؟
از آن پنجره ی باز ؟
از آن لحظه ی آغاز ؟
از آن چشمِ گنه کار ؟
از آن لحظه ی دیدار ؟

کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت ،
همه بر دوش بگیرم
جای آن یک شب مهتاب ،
تو را یک نظر از کوچه ی عشاق ببینم..

فریدون مشیری

[ چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ ] [ 9:8 ] [ پ.س ]
در سراپرده چشمان خود آن چشم به راه!

نازنینا! نفَسى اسبِ تجلّى زین كن

كه زمین، گوش به زنگ ست و زمان، چشم به راه

آفتابا! دمى از ابر برون آ، كه بُوَد

بى تو منظومه امكان، نگران، چشم به راه

اللهم عجل لولیک الفرج

[ پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 20:48 ] [ پ.س ]

 

[ چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ 8:25 ] [ پ.س ]

 

[ چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ 8:12 ] [ پ.س ]

گله هارابگذار! ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!
زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ ترا!!

فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست كه نیست!!
صبح یعنی آغاز فرصت شادی ولبخند وامید
صبح یعنی امروز،سهمی اززندگی وعشق ازآنِ خودتوست!
لحظه راقدر بدان حیف ازعمراست كه صرف گله وشكوه شود
تابخواهی.. زندگانی زیباست!

[ پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ 8:50 ] [ پ.س ]
در انتهـــای شب . . .


             نگــرانی هایـــت را؛


                                 بــه خـــدا بسپـــار


                                                        و آســـوده بخـــواب

 

 

... خدا بیدار است ...

[ دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 8:12 ] [ پ.س ]

شب است ودر بدر کوچه های پر دردم
فقیر وخسته
به دنبال گم شده ام میگردم
اسیر ظلمتم
ای ماه پس کجا ماندی؟
من به اعتبار تو فانوس نیاوردم…

[ جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ 21:55 ] [ پ.س ]
عشاق ناشناس
ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ. ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ بین‌مان ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺯﻧﯿﻢ. ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍ شویم. ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ. ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ. ﮔﻔﺖ: «ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﯽ!» ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ. ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ بلد باشد ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ آﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﯿﻢ که ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽﺭﻭﺩ آن سوی ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ به ظاهر ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩﺍیم. آﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﮐﺎﺵ می‌شد ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ. 
ﻣﺎ آﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ، ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ!
[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 10:4 ] [ پ.س ]

چشمهايت را ببند ،
در دلت با خدا سخن بگو ،
به همان زبان ساده ي خودت سخن بگو ؛

هرچه ميخواهي بگو ، او ميشنود . . .

شايد بخواهي تورا ببخشد ،
يا آرزويي داري ،
شايد دعايي براي يک عزيز و يا شکرش ،

بــگو ميشنود . . .

اين لحظه ي زيبا را براي خودت تکرار کن ؛
پــرواز دلـت را حـس خواهـي کـرد . . .

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:39 ] [ پ.س ]

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . . .

وقتی همه چيز را به تو مي سپارم ،

نورِ بي كرانِ تو در من جريان مي یابد ؛

و دعايم به بهترين شيوه ی ممكن متجلی می شود . . .

پس هم اكنون خود را در آغوش تو رها مي كنم ،

تا تمام آشفتگی ها و سردرگمي هايم ،

در حضور امن و گرمِ تو ،

به آرامی ذوب شوند و از ميان بروند . . .

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:37 ] [ پ.س ]
ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ،
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ . . .

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ،
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﺍ . . .

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ ،
ﻧﻪ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ . .

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ،
ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﭽﯿﻨﺪ !
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . . . .

ﺧﺪﺍﯼ مهربانم . . .
ﻫﻤﯿﺸﻪ ،
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ،
ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯽ ﺍﻡ . .

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﯼ ،
ﺭﺩ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﺭﻭﯼ ﻟﭗ ﻫﺎﯼ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻡ ،
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . . .

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:36 ] [ پ.س ]
   
 
توکل بر خدایت کن ،
کفایت میکند حتما ...
 
اگر خالص شوی با او ،
صدایت میکند حتما ...
 
اگر بیهوده رنجیدی ،
از این دنیای بی رحمی ؛
 
به درگاهش قناعت کن ،
عنایت میکند حتما ...
 
دلت درمانده میمیرد ،
اگر غافل شوی از او ؛
 
به هر وقتی صدایش کن ،
حمایت میکند حتما ...
 
خطا گر میروی گاهی ،
به خلوت توبه کن با او ؛
 
گناهت ساده میبخشد ،
رهایت میکند حتما ...
 
به لطفش شک نکن گاهی ،
اگر دنیا حقیرت کرد ؛
 
تو رسم بندگی آموز ،
حمایت میکند حتما ...
 
اگر غمگین اگر شادی ،
خدایی را پرستش کن ؛
 
که هر دم بهترینها را ،
عطایت میکند حتما ...
 
[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:34 ] [ پ.س ]

 

خدایا

چنان نزدیکی که نمیتوانم ببینمت

صدای تو هر لحظه با من سخن میگوید

اما من آنرا نمیشنوم

مرا به اعماق درونم ببر تا شکوه بی پرده جمال تو را بشنوم

مرا بیاموز تا پیوسته تو را بجویم

و همواره به عنوان یگانه پناهگاهم

به تو رو کنم

خدایا

ناپاکم و گناه آلود

اما میدانم

اگر نگاه رحمتت را بر من بیفکنی

قلب من چون برف سفید و پاک خواهد شد

و آنگاه به حضور پر نورت راه خواهم یافت

                                                     (((خدایا یاری ام کن)))        

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:33 ] [ پ.س ]
 

خدایا کفر نمی گویم پریشانم،
چه می خواهی تو از جانم،
مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی،
خداوندا تو مسئوولی، خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است ...........

تو شعرام همگي رنگ بهاره

با تو هيچ چيزي دلم کم نمياره

  وقتي نيستي همه چي تيره و تاره

کاش ببخشي تو خطا هامو دوباره

  اي خداي مهربون دلم گرفته

از اين ابر نيمه جون دلم گرفته

از زمين و آسمون دلم گرفته

  آخه اشکامو ببين دلم گرفته

تو خطاهامو نبين دلم گرفته

تو ببخش فقط همين دلم گرفته

  توي لحظه هاي من شيرين تريني

واسه عشق و عاشقي تو بهتريني

  کاش هميشه محرم دلم تو باشي

تو بزرگي اولين و آخرينــــــــــي...

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:28 ] [ پ.س ]

به دادم برس ای مهربان ترین مهربانان
بار الها ای یگانه ناجی قلبم
ای تنها اُمید نومیدان
ای پروردگار مهربان و بی همتا
یاریم كن تا دل بكنم از این زمین خاكی
و اَفلاكی شوم
یاریم كن تا قدرت لایزال و رحمتت را ببینم
و عظمت بی دریغت را درك كنم
خداوندا یاریم كن
تا به آنچه تو می پسندی راضی باشم
و به آنچه تو می خواهی عشق بورزم
و از آنچه نمی پسندی دوری گزینم
بار الها ای یگانه مونس تنهایی هایم
بنده حقیرت را یاری كن
تا با شناخت بزرگی درگاهت
عاشقی پاك و بنده ای سپاسگزار باشم
پروردگارا كمكم كن
تا راضی باشم به رضای درگاهت
و قانع باشم به آنچه مرا عطا فرمودی
خداوندا به دادم برس
و بنده حقیرت را دریاب
تا روزی كه در پیشگاه عظمتت حضور خواهم یافت
خوار و پشیمان و درمانده نباشم
به دادم برس ای بی همتا
ای مهربان ترین مهربانان

[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:23 ] [ پ.س ]

مردی روستایی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در مسجد بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد. او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و ...


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 18:10 ] [ پ.س ]
 

از انجماد زمین می رهانی ام بانو!

به سمت آینه ها می کشانی ام بانو!

دلم به پنجره هایت دخیل می بندد

شبی که منتظر مهربانی ام بانو! م

گر برای دلم عارفانه می خوانی!

که روبه روی خدا می نشانی ام بانو!

تمام خانه ات از عطر یاس لبریز است

به مرز عشق و جنون می رسانی ام بانو!

شما کریمه ترین مریم کویر قمی

سروش لحظه بی هم زبانی ام! بانو!

 

وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

[ جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:35 ] [ پ.س ]
دوست‌داشتن تو
تکراری نمی‌شودتا به حال شنیده‌ای

که کسی به آمدن باران بهاری

یا وزیدن باد پاییزی

اعتراض کند؟

هیچ‌کس

به خال‌های پر پروانه

اعتراضی نداردهیچ‌­کس

به خورشید

اعتراضی ندارد

مگر تاریکی

 

[ یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳ ] [ 8:43 ] [ پ.س ]

امام رضا (ع) می فرمایند :

صدقه بلای قطعی را از صدقه دهنده دور می کند.

[ یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳ ] [ 8:31 ] [ پ.س ]

 

معرفت دُر گرانی است به هر کس ندهندش

 

                            پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

 

[ یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳ ] [ 8:25 ] [ پ.س ]
متنی زیبا از پروفسور سمیعی:

برای كسی كه میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست
و
برای كسی كه نمیفهمد هر توضیحی اضافه است
آنانكه میفهمند عذاب میكشند
و
آنانكه نمیفهمند عذاب میدهند
مهم نیست
كه چه "مدركی"دارید مهم اینه كه چه دركی دارید
مغز كوچك و دهان بزرگ میل تركیبی بالایی دارند
كلماتی كه
از دهان شما بیرون می آید
ویترین فروشگاه شعور شماست
پس
وااای بر جمعی
كه لب را
بی تامل وا میكنند
چرا كه
كم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج كردن است!!!!!
پس نگذارید زبان شما
از افكارتان جلو بزند!!!

[ یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳ ] [ 8:22 ] [ پ.س ]

[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ 12:37 ] [ پ.س ]

این عکس و دیدم دلم برا مادر بزرگم خیلی تنگ شد . وای پدر بزرگم . خدا رحمتشون کنه . خیلی دوستشون داشتم و دارم و دوستم داشتند.

[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ 12:1 ] [ پ.س ]

 

[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ 12:0 ] [ پ.س ]

 
 
 
[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ 11:52 ] [ پ.س ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید قلبی به تو گوید که

هنوز خدا هست
......................................
زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند

زندگی شیرین است،مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رویایست،مثل رویای یک کودک ناز

زندگی زیباست،مثل زیبایی یک غنچه ی ناز

زندگی تک تک این ساعتهاست،زندگی چرخش این عقربه هاست

زندگی راز دل مادر من،زندگی پینه ی دست پدر است

زندگی مثل زمان در گذر است

زندگی آب روانی است روان می‌گذرد..

آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد.
........................................
خدایا !
مرا با افزون بخشی خودت بی نیاز گردان , و به شکوه و بزرگی خود بلند مرتبه ام گردان , و با وسعت و توان گری ات دستم را باز کن , و به آنچه نزد توست بی نیازم گردان .
<< صحیفه ی سجادیه >>
حمایت می کنیم

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

امکانات وب